Charakteristickým  znakom vzdelávacej politiky EÚ je zvyšovanie kvality vzdelávania,čo je aj našim cieľom. I keď je situácia v oblasti rozvoja školstva na Slovensku taká aká je, potreby rodičov nájsť zariadenie s príjemnou atmosférou a čo najlepšími podmienkami pre jeho ratolesť  je tu - prítomná a aktuálna. Nepochybne dôležitý a  náročný krok. Asi preto sme sa teraz stretli na týchto stránkach. Sme radi, že k výchove svojho dieťatka pristupujete zodpovedne a s láskou

 

“Výber štátnej školy či obdobného alternatívneho súkromného zariadenia ? Ešte keby tak bolo v angličtine..a boli maličké skupinky,kde sa mojmu drobcovi naozaj môžu venovať...a ...”

 

Vznikom nášho zariadenia sa snažíme prispieť k zaplátaniu bielych máp. Chceme ponúkať to,čo vieme robiť dobre a v podmienkach, ktoré si naše deti zaslúžia.Ponúkame alternatívu - ak vyberáte pre svoje dieťatko materskú školu, ale uprednostníte súkromné zariadenie rodinného typu, s jazykovým vzdelaním, maličkými skupinkami, individuálnym prístupom, príjemná atmosféra, farebné priestory, možnosť ďalších kurzov pre deti (napr.tenis,plávanie), doplnkovými službami pre Vás-rodičov…

 

Náš zámer: Ponúkať kvalitné komplexné služby. Ponúknuť Vám-rodičom pre vaše deti to najlepšie.Pre jeho žiarivé očká dnes a šťastnú budúcnosť zajtra.

Súčasťou našej filozofie je nájsť v každom dieťati jeho potencie a tie formou hier rozvíjať v naširšej možnej miere. Kladieme dôraz na komplexný rozvoj osobnosti a tvorivosti detí, pričom garantujeme individuálny prístup ku každému dieťaťu a to v príjemnej atmosfére spoluvytvorenej deťmi a profesionálnymi skúsenými pedagógmi. Vnímame  jazykovú výchovu prirodzenou metódou a PC- gramotnosť ako  nevyhnutný predpoklad úspešnej budúcnosti, preto sú nevyhnutnou samozrejmosťou nášho programu.

Rešpektujeme schválený Program pre materské školy SR z roku 1999, a to ako otvorený dokument, prezentujúci základné a rámcove smerovanie, dopĺňajúc ho o najnovšie  trendy z pedagogického výskumu a praxe u nás i v zahraničí.

Vysoká kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu bude zabezpečená

*   dôsledným výberom pedagógov-s dôrazom na ich vzdelanostný ale aj osobnostný potenciál

*   garantovaním nízkych počtov detí v skupine,

*   využívanie alternatívnych vých-vzdel.metód

*   kvalitné materiálno-didaktické prostriedky a technické zabezpečenie školy

*   medzinárodná spolupráca –nadviazanie kontaktov s partnerskými školami v zahraničí

*   individuálny prístup a podpora talentovaných detí

*   rozvoj IQ ako aj EQ,komplexný rozvoj osobnosti, posilnený rozvoj kreativity a sociálnych zručností

*   dôraz na podporu maximálneho rozvoja konkrétnych špecifických schopností u každého dieťaťa

*   enviromentálna, morálna, multikultúrna výchova, výchova k zdravému životnému štýlu

Cieľom jazykovej prípravy je zvládnuť cudzí jazyk na komunikatívnej úrovni.

 

Predpokladáme,že doceníte kvalitné vzdelanie pre svoje dieťa a ak sme si názorovo blízky v myšlienkach o výchove a vyhovujú Vám podmienky, ktoré ponúkame či chcete sa dozvedieť o nás viac, prosím kontaktujte nás- telefonicky  alebo e-mailom. Radi spolu s vami budeme vytvárať svet,v ktorom bude vaše dieťa šťastné a vy spokojní.