Hra má u nás významé postavenie,vnímame ju ako prostriedok, pomocou ktorého sa cielene rozvíjajú jednotlivé štrukturálne znaky osobnosti dieťaťa.Tvorivá hra dáva dieťaťu príležitosť vlastného vyjadrenia,umožňuje mu prežívať radosť z vnútorného prejavu,čo rozvíja jeho samostatnosť, motiváciu,fantáziu,imagináciu,ućí ho riešiť problémy a zoznamuje sa s pocitom zdpovednosti.Didaktická hra prináša predovšetkým určité poznanie .Výchovná hra kladie dôraz  na prežívanie, zážitky a skúsenosť.